Feed aggregator

ΑΛΦΑ υπό το μηδέν [1]

Anarkismo - Sat, 01/31/2015 - 05:52
νέμεσις & “νέα αναρχία” - Μέρος Β
Σε αυτή την ηλεκτρονική μπροσούρα θα γίνει μια προσπάθεια ανάλυσης της «νέας αναρχίας», υπό το πλαίσιο της κοινωνικής ψυχολογίας και της ψυχοδυναμικής προσέγγισης. Στόχος η συμβολή στα «εντός του χώρου» τεκταινόμενα στο επίπεδο των ιδεών και πώς αυτά διαμορφώνονται στο σύγχρονο περιβάλλον. Η ανάλυση επικεντρώνεται στις ιδέες (γενικό), χρησιμοποιεί τα γεγονότα μόνο ως παράδειγμα (μερικό) και δεν εστιάζει στους ανθρώπους (εδικό) σε προσωπικό επίπεδο. Ο άνθρωπος ως δρών υποκείμενο λαμβάνει θέση στα γεγονότα, κατασκευάζοντας την πραγματικότητά του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δέχεται. Είναι όμως οι σκοποί και τα μέσα επίτευξής τους αυτά που διαφοροποιούν και διαμορφώνουν τη δράση. Η συγγραφή δεν ήταν εύκολο έργο μιας και ο γράφων υποστηρίζει τον Ιστορικό Μείζονα Αναρχισμό, που ευρύτερα περιγράφεται ως Κοινωνικός Αναρχισμός. Με αυτό θέλω να τονίσω ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει στην ανάλυση των κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων καμία ουδετερότητα η οποία πηγάζει από μια υποτιθέμενη «επιστημονική» ή «ακαδημαϊκή» αντικειμενικότητα. Η Προσπάθεια ήταν να ανοίξει και όχι να εξαντλήσει το θέμα, παρουσιάζοντας την ερμηνεία ως εκδοχή και αφετηρία για σκέψη.

Αργύρης Αργυριάδης
Αθήνα, Ιανουάριος 2014
Categories: Anarchists

ΑΛΦΑ υπό το μηδέν [2]

Anarkismo - Sat, 01/31/2015 - 05:47
νέμεσις & “νέα αναρχία” - Μέρος Α-
Σε αυτή την ηλεκτρονική μπροσούρα θα γίνει μια προσπάθεια ανάλυσης της «νέας αναρχίας», υπό το πλαίσιο της κοινωνικής ψυχολογίας και της ψυχοδυναμικής προσέγγισης. Στόχος η συμβολή στα «εντός του χώρου» τεκταινόμενα στο επίπεδο των ιδεών και πώς αυτά διαμορφώνονται στο σύγχρονο περιβάλλον. Η ανάλυση επικεντρώνεται στις ιδέες (γενικό), χρησιμοποιεί τα γεγονότα μόνο ως παράδειγμα (μερικό) και δεν εστιάζει στους ανθρώπους (εδικό) σε προσωπικό επίπεδο. Ο άνθρωπος ως δρών υποκείμενο λαμβάνει θέση στα γεγονότα, κατασκευάζοντας την πραγματικότητά του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δέχεται. Είναι όμως οι σκοποί και τα μέσα επίτευξής τους αυτά που διαφοροποιούν και διαμορφώνουν τη δράση. Η συγγραφή δεν ήταν εύκολο έργο μιας και ο γράφων υποστηρίζει τον Ιστορικό Μείζονα Αναρχισμό, που ευρύτερα περιγράφεται ως Κοινωνικός Αναρχισμός. Με αυτό θέλω να τονίσω ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει στην ανάλυση των κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων καμία ουδετερότητα η οποία πηγάζει από μια υποτιθέμενη «επιστημονική» ή «ακαδημαϊκή» αντικειμενικότητα. Η Προσπάθεια ήταν να ανοίξει και όχι να εξαντλήσει το θέμα, παρουσιάζοντας την ερμηνεία ως εκδοχή και αφετηρία για σκέψη. Αργύρης Αργυριάδης
Αθήνα, Ιανουάριος 2014
Categories: Anarchists

Strike to stop aboriginal deaths in custody

Anarkismo (en) - Sat, 01/31/2015 - 05:31
The movement against Aboriginal deaths in custody is growing. It is growing because the deaths just keep happening, and that’s criminal. We're not just talking about deaths from natural causes. Many of these deaths are far from natural.
From 'The Anvil' newsletter of Melbourne Anarchist Communist Group (MACG), issue 4/1, Feb. 2015.

Strike to stop aboriginal deaths in custody

Anarkismo - Sat, 01/31/2015 - 05:31
The movement against Aboriginal deaths in custody is growing. It is growing because the deaths just keep happening, and that’s criminal. We're not just talking about deaths from natural causes. Many of these deaths are far from natural.
From 'The Anvil' newsletter of Melbourne Anarchist Communist Group (MACG), issue 4/1, Feb. 2015.
Categories: Anarchists

Turkey: Metalworkers’ strike banned in Turkey

Labour Start - Fri, 01/30/2015 - 20:00
LabourStart headline - Source: IndustriALL Global Union
Categories: Workplace Struggle

W.E.B. Du Bois and the Fight over His U.S. Memorial

Anarkismo (en) - Fri, 01/30/2015 - 12:41
An Anarchist Contribution to African-American History Month
W.E.B. Du Bois was an important African-American scholar and activist. In the 60s there was an effort to create a memorial for him in his home town in Massachusetts. This met with a great deal of right-wing resistance. The history of this controversy shines light on the broader issues of racism and Cold War anti-communism.

W.E.B. Du Bois and the Fight over His U.S. Memorial

Anarkismo - Fri, 01/30/2015 - 12:41
An Anarchist Contribution to African-American History Month
W.E.B. Du Bois was an important African-American scholar and activist. In the 60s there was an effort to create a memorial for him in his home town in Massachusetts. This met with a great deal of right-wing resistance. The history of this controversy shines light on the broader issues of racism and Cold War anti-communism.
Categories: Anarchists

Resources on the Rojava revolution in West Kurdistan (Syria)

Anarchist Writers - Fri, 01/30/2015 - 09:36

The Rojava revolution is taking place in three catons of northern Syria that are part of the area known as Kurdistan stretching through Turkey, Iran and Iraq.  In 2012 a revolution occured in the Syrian cantoons, an area of 18,300 square km.  The population of Rojava was estimated in 2014 as 4.6 million, obviously the ongoing war in the region makes precise estimates difficult. 

read more

Categories: Anarchists

Canada: Supreme Court declares striking a basic human right

Labour Start - Thu, 01/29/2015 - 20:00
LabourStart headline - Source: NUPGE
Categories: Workplace Struggle

Global: VIDEO: Robert Reich takes on the Trans-Pacific Partnership

Labour Start - Thu, 01/29/2015 - 20:00
LabourStart headline - Source: MoveOn.org
Categories: Workplace Struggle

Turkey: Time for global solidarity with metalworkers’ mass strike

Labour Start - Thu, 01/29/2015 - 20:00
LabourStart headline - Source: IndustriALL Global Union
Categories: Workplace Struggle

Por qué como anarquistas apoyamos la lucha autónoma del pueblo mapuche

Anarkismo - Wed, 01/28/2015 - 23:13
El conflicto entre el Estado chileno y el Pueblo Mapuche nace con la propia formación e imposición del Estado. Y se agudiza con el establecimiento de asentamientos fuertemente militarizados en el territorio del Pueblo Mapuche: el Wallmapu. Estos asentamientos trajeron consigo la imposición de la cultura occidental a través de sangre y fuego, exterminando a los habitantes autóctonos de la zona.
Desde los años 90 a la actualidad, la lucha del Pueblo Mapuche ha ido buscando diversas formas de combatir al Estado y el capitalismo. La miseria, el hambre, la injusticia y la desigualdad económica en las zonas al sur de Chile han hecho notar que el enemigo no es solo el Estado/nación, sino que también es el sistema capitalista en el cual habitamos. Son justamente, estos puntos los que iremos desarrollando a lo largo de este texto, con el fin de responder a nuestra inquietud: ¿Cómo anarquistas apoyamos la lucha del Pueblo Mapuche?
Categories: Anarchists

Anarchism in Indonesia

Anarkismo (en) - Wed, 01/28/2015 - 21:52
Indonesia is a country of outstanding beauty and contrasting geography but beneath the glossy tourist broachers is a country ruled for decades by a brutal military dictatorship that suppressed internal opposition and independence movements resulting in the deaths of hundreds of thousands of people with the assistance of regional powers such as Australia and the US.

Anarchism in Indonesia

Anarkismo - Wed, 01/28/2015 - 21:52
Indonesia is a country of outstanding beauty and contrasting geography but beneath the glossy tourist broachers is a country ruled for decades by a brutal military dictatorship that suppressed internal opposition and independence movements resulting in the deaths of hundreds of thousands of people with the assistance of regional powers such as Australia and the US.
Categories: Anarchists

Australia: Workers occupy factory in pursuit of a fair deal

Labour Start - Wed, 01/28/2015 - 20:00
LabourStart headline - Source: Working Life
Categories: Workplace Struggle

Colombia: Oil workers union victim of ‘series of threats’ and attacks

Labour Start - Wed, 01/28/2015 - 20:00
LabourStart headline - Source: Colombia Reports
Categories: Workplace Struggle

Palestine: How to stop Palestinians unionizing: Security, security, security

Labour Start - Wed, 01/28/2015 - 20:00
LabourStart headline - Source: +972 Magazine
Categories: Workplace Struggle

Media Condemn Presidential Insult but Not Austerity

Workers Solidarity Movement (Ireland) - Wed, 01/28/2015 - 17:56

A terrible atrocity has been committed. Democracy is under fire. A thuggish mob below common decency have insulted The President. That is, welcome to the Jobstown media-hysteria Mark II.

They can really pump out the moral outrage when it suits them can't they? The more trivial the offence, the more intense their condemnations. 

But it's hard to take this seriously. It is merely another weapon in the arsenal of bankrupt politicians' realpolitik; so clearly sensationalist fodder for the mainstream media. This is a point-scorer for the establishment.

read more

A Makhnovitchina e o Anarquismo

Anarkismo - Wed, 01/28/2015 - 15:40
Capítulo de "História do Movimento Makhnovista"
Este texto -- o capítulo XII do livro "História do Movimento Makhnovista", de Piotr Arshinov -- foi escrito no início dos anos 1920 e reflete sobre as relações entre a makhnovitchina e o anarquismo. Ele estabelece, a partir de uma avaliação autocrítica, os primeiros elementos das posições que serão mais bem delineadas na Plataforma, de 1926, escrita pelos militantes russos exilados na França que se articulavam em torno da revista "Dielo Truda".
Categories: Anarchists
Syndicate content